Červenec 2008

VYMÍRÁNÍ ŽIVOČICHŮ (Vakovlk, Dronte)

23. července 2008 v 1:05 | DENI |  Články
Život na naší planetě byl vždy ve znamení vývoje. Objevy i zániky druhů v živočišné říši byly přirozené. Zaniklý druh byl nahrazen několika novými, vývojově pokročilými. Dnes však většina zaniklých druhů nezanechává za sebou náhradu, žádný nový druh nepokračuje v linii. Do tohoto přirozeného procesu obměny začal totiž zasahovat stále více člověk. Kácení lesů, rozšiřování měst, znečišťování prostředí, klimatické změny ... toto vše vymírání druhů urychluje.
V roce 2007 vedla červená kniha ohrožených druhů seznam více než 41 000 živočichů, přičemž nejméně 16 000 z nich hrozí vyhubení!!!

STOJÍ ČLOVĚK I ZA VYHYNUTÍM MAMUTA SRSTNATÉHO?

- podle posledních výzkumů měl člověk na vyhynutí mamuta nezanedbatelný podíl.
- mamuti obývali stepi a tundry. Změna klimatu však způsobila i změnu vegetace, lesy ustoupily a stepi téměř zanikly. Radikální zmenšení mamutího prostoru způsobilo ohromné snížení jeho populace. Příroda připravila chudákům mamutům opravdové peklo. V době, kdy se musely vyrovnávat se stíženými prodmínkami přišel na jejich území ČLOVĚK-LOVEC. Vědci odhadují, že kvůli klimatickým podmínkám byla mamutí populace tak malá, že k jejich vyhynutí stačilo, aby lidé ulovili jednoho mamuta za tři roky!

ZVÍŘATA VYMÍRAJÍ STÁLE RYCHLEJI:

- mnohé druhy stačily zaniknout dříve, než je vůbec stačil člověk zaznamenat a popsat. Celou řadu vyhubených druhů známe pouze z ojedinělých nálezů pozůstatků, někdy dokonce jen z neumělých kreseb lidí, kteří se s těmito zvířaty setkali dříve, než byla vyhubená
- rychlost, s jakou tyto druhy vymírají je závratná. Vědce odhadují, že ročně zmizí z povrchu zemského více než tisíc druhů živočichů a rostlin
To, co člověk již zničil jen stěží spočítáme. Ovšem ani dosud přeživší druhy nemají své jisté. Vždyť ze všech současných druhů lze dvě třetiny považovat za ohrožené, z mnohých přežívají jen stovky či desítky kusů. vyhynutí jednoho jediného druhu má za následek ohrožení a vyhynutí dalších, na něm vázaných druhů!!!

TI, KTEŘÍ TU JIŽ NEJSOU:

* VAKOVLK - poslední uhynul v roce 1936
* slípka PORPHYRIO ALBUS- vyhynula roce 1834 dříve než byla vědci popsána, její existenci dokazují dvě dochováné kůže, vyhubena zřejmě nadměrným lovem
* SMĚJÍCÍ SE SOVA (sceloglaux albifacies) - vyhubena v roce 1914 díky zavleční nepůvodního druhu (lasiček)
* DRONTE MAURICIJSKÝ - vyhuben člověkem roku 1681 - necelé stolení po jeho objevení
* HOLUB STĚHOVAVÝ - poslední holub tohoto druhu zemřel roku 1914 (jeho vybíjení je obzvlášť odporné, více ZDE)
*CHOCHOLATÝ ŠPAČEK (Fregilupus varius) - tento velice krotký pták vyhynul v letech 1850-60 následkem odlesnění a zavlečení nepůvodních druhů
a v tomto seznamu by se dalo dlouho pokračovat...

Je nesmírně důležité, aby si každý z nás uvědomil, jak obrovskou ztrátu představuje vyhynutí byť jediného druhu. Vždyť hlavní podmínkou zachování života na Zemi je co největší genetická rozmanitost druhů. O mnohých rostlinách i živočiších toho v současné době víme velice málo, ovšem může se stát, že jednoho dne budou pro náš život nepostradatelní !

Záhada jménem VAKOVLK

Tasmánie tvořila kdysi s Austrálii jednu pevninu. A právě díky tomu, žijí na těchto dvou místech podobná zvířata - například vačnatci. Ovšem, i zde člověk nepřiměřeně zasáhl do přírody a má na svědomí vyhubení tajemného tvora - vakovlka - největšího dravého vačnatce.vakovlk
Vakovlk, v kohoutku dosahoval výšky až jednoho metru, své jméno získal na základě podobnosti s vlkem. Ovšem se šelmami nemá nic společného, pouze se vyvinul podobně. Na rozdíl od vlka měl svalnatý ocas, se kterým dokázal vrtět. Při podrobném srovnání jeho lebky s lebkou vlka vyšly najevo rozdíly v rozdílné velikosti mozku i stavbě zubů. Avšak to, co bylo podkladem proto, že se mu začalo říkat "tasmánský tygr" byly tmavé příčné pruhy.
vakovlk
Původně obýval Austrálii, odkud byl vytlačen psem dingem. I v Tasmánii přišel o svá přirozená loviště - odsud jej ale vytlačili farmáři, kteří potřebovali pastviny pro ovce. Poté, co se vakovlk do svých lovišť vrátil, farmáři na něj začali kvůli napadání dobytka pořádat hon. Tvrdilo se dokonce, že má na svědomí i lidské životy, až po jeho vyhubení se ukázalo, že šlo o pouhé dvě lidské oběti, které vakovlk zabil v sebeobraně.

NÁHLÝ KONEC DRUHU:

- vakovlk byl plaché noční zvíře, díky čemuž byl přírodovědci popsán až v roce 1808. Již pár let po té jistý biolog J. Gould prohlásil, že pokud bude ostrov plně osídlen a křížem krážem jej protnou silnice, pak počet těchto podivuhodných zvířat bude rychle klesat. Že měl pravdu, to se ukázalo o půl století později, kdy se vakovlci náhle, jakoby propadly do země.
* Teprve, až když v roce 1936 zemřel poslední vakovlk žijící v zoo v Horbatu se lidstvo začalo divit, jak je možné během tak krátké doby vyhubit živočišný druh!!!

VRÁTÍ SE JEŠTĚ ?

- v roce 1999 začal profesor Archer s klonováním vakovlka. Bezúspěšně - DNA, kterou měl k dispozice totiž nakonec nešla použít
- již od osudného roku 1936 byla vypravena řada expedic, jejichž úkolem bylo zjistit, zda vakovlk ještě někde přežil - bezvýsledně - jediné, co se podařilo nalézt, bylo pár stop a chomáče chlupů
- občas však na veřejnost prosáknou informace o jeho existenci, ovšem bez řádných důkazů. Nicméně, naděje umírá poslední
vakovlk

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

  • vakovlk měl v tlamě 46 zubů a dokázal ji rozevřít do 170 stupňů
  • dosahoval výšky jednoho metru ( v kohoutku), ale díky silným končetinám dokázal přeskočit i dvoumetrovou překážku
  • v jednom vrhu porodila samice nanejvýš čtyři mláďata
  • vak byl v podstatě jen kožním záhybem - tudíž, aby mláďátka nevypadla, musela být neustále přisáta
  • vakovlk se živil hlavně klokany, plazy a hlodavci
  • ovšem největší zajímavostí - nebo spíše raritou - je, že chráněným živočichem byl tento druh prohlášen teprve v roce 1938, jenže to již vakovlci nežili!!!
snímek pořízen v roce 1964
je to vakovlk?
Tento snímek byl pořízen v australském státě Victoria, druh zvířete nebyl zoology dosud určen, pruhování sice příliš vakovlka nepřipomíná, nicméně v případě jeho přežití je jistá variabilnost zabarvení možná.

DRONTE MAURICIJSKÝ aneb KDO JE NEJVĚTŠÍ BLBOUN?

O tom, čeho všeho je člověk schopen, jsem se již zmiňovala v několika článcích - ať už v souvislosti s týráním zvířat či s jejich vyhubením. I dnes chci představit jednu lidskou oběť - je jím pták DRONTE MAURICIJSKÝ alias DODO, u nás známý spíše pod jménem "blboun nejapný". Osud tohoto ptáka zpečetil koncem sedmnáctého století daleko větší blboun - a to člověk.
dodo

- Dronte mauricijský, patřil do čeledi drontovitých. Tento velký nelétavý pták obýval pouhé tři ostrovy ležící na východě od Madagaskaru a to - Mauritius, Réunion a Rodriguez. Velká hnízda si budoval na zemi a kladl jen jedno vejce.

►PROČ "DODO"?

- aby jsme si objasnili důvod tohoto jména, musíme pátrat v historii. A informací o tomto podivném ptákovi je skutečně málo, vždyť vyhynul během pouhých třiaosmdesáti let po té, co se na ostrově Mauritius vylodili první kolonisté !!!
Již v roce 1505 podali námořníci plavící se jako první ve vodách nedaleko ostrova Madagaskar informaci o podivném zavalitém ptáku, který neuměl létat ani se bránit. A právě pro onu neschopnost bránit se si vysloužil jméno Dodo - tedy "hlupák"

►NEVÝHODA IZOLACE:

- smůlou tohoto druhu bylo, že se vyvinul na ostrově bez přirozených nepřátel. Bránit se nepotřeboval do chvíle, kdy se na ostrově objevil první člověk a s ním i dovezená zvířata.
Rok 1598 byl pro tento druh osudový. Tehdy zastavila na ostrově holandská výprava, která se rozhodla podat důkaz o naprosté důvěřivosti Doda - a hádejte , jak ... během jednoho !!! dne údajně tři muži pochytali přes 150 ptáků. A tak začalo hubení. Dronte byl pobíjen klacky kvůli masu . Byli mu vybírány vejce z hnízda a sloužil jako živá zásobárna masa před delší plavbou.
O další se postarala zvířata dovezená kolonisty na ostrov. Vepři, kočky, psi a také ochočené opice zkázu bezbranných ptáků završili tím, že jim ničili jejich hnízda.
dodo

►JAK VLASTNĚ DRONTE VYPADAL?

- z dobových vyobrazení a popisu námořníků lze soudit, že byl asi metr vysoký, měl modrošedé peří, žluté nohy, velký zahnutý zobák , místo křídel měl jen několik per a místo ocasu měl prý jen chomáč chmýří. Námořníci jej popsali jako " tlustou labuť s velkou hlavou a zobákem".
Přesto, že bylo několik jedinců dovezeno i do Evropy, o jeho způsobu života se ví velice málo - a to, že se živil ovocem
- vědcům se podařilo zjistit, že jeho nejbližším příbuzným byl holub

►NÁHLÝ KONEC...

- v roce 1681, necelé století poté, co se na ostrově vylodili kolonisté zahynul poslední Dronte. Podobný konec potkal brzy i jeho dva nejbližší příbuzné - Dronte samotářského z ostrova Réunion a holuba Doda samotářského z ostrova Rodriguez.
dodo
*********
holub
* Obdobně skončila celá řada zástupců ptačí říše. Avšak nejotřesnější je asi historie vyhubení HOLUBA STĚHOVAVÉHO v Severní Americe. Tento pták byl nejpočetnějším opeřencem východní části Severní Ameriky. Jejich množství se zdálo nevyčerpatelné. Kolem roku 1810 se odhadovalo, že jedno hejno může mít více než dvě miliardy ptáků. Jen ve Wisconsinu bylo do roku 1871 v koloniích napočítáno více než 136 miliónů!!! ptáků. Již na začátku 17. století začali evropští přistěhovalci s masovým vražděním těchto ptáků. V místech, kde holubi nocovali a hnízdili se pořádala neuvěřitelná jatka. Poté se do "bojiště" vypustila prasata, která dokončila započatou lidskou "práci" tím, že sbírala mrtvolky ptáků a ptáčata vypadlá z hnízd.

Zdá se vám to odporné? Čtěte dál, to odporné teprve přijde...
V roce 1881 posloužilo dvacet tisíc měsíčních holoubat jako živé terče pro zábavu v newyorském parku. Ovšem jen pouhých deset let poté, se holub stěhovavý objevil jen vzácně.
Poslední svobodně žijící holub tohoto druhu byl zabit roku 1899 a poslední na světě žijící holub stěhovavý zemřel v zoo roku 1914. Jediné, co po tomto opeřenci zůstalo, je pamětní deska v jednom wisconsinském parku: " Památce posledního stěhovaného holuba, zabitého v září 1899. Tento druh vyhynul pro lidskou chamtivost a lehkomyslnost."
holub stěhovavý
Že se lidé nepoučili je více než jasné, stačí připomenout vyhubení VAKOVLKA - tak kdo je tedy skutečný "blboun" ?

BLOG1: Jak vložit do menu obrázek

21. července 2008 v 23:35 | DENI |  Návody

BLOG1: VLOŽENÍ OBRÁZKU DO MENU

Nedávno se mě jedna návštěvnice mého blogu ptala, jak vkládám do menu odkazy. Jednalo se sice o můj druhý blog, který mám na sblog.cz a tam je vkládání různých odkazů, anket a ShoutBoardů samozřejmostí, je něco podobného možené (konečně!) i na blog.cz - ovšem s jistým omezením, doposud například nejdou vkládat již zmiňované ankety a ShouBoardy...

JAK NA TO:

* přihlaš se na blog.cz
→ klikni na "NASTAVENÍ"
nastavení
*

PF5: Rámečky

16. července 2008 v 20:31 | DENI |  Návody

PF5: VYTVOŘENÍ RÁMEČKU VE PHOTOFILTRE

Tak, po delší době jsem si připravila další návod na PhotoFiltre. Tentokrát se budu věnovat rámečkům.

KRÁTKÁ REKAPITULACE:

Pro PhotoFiltre už mám několik návodů . Základní informace, jak ho ovládat najdete ZDE. Pokud si nevíte rady s colorizací, tak mrkněte SEM. Jak obarvit část obrázku jinou texturou se dovíte ZDE . Jak si s obrázkem pohrát ještě víc a vložit část jednoho obrázku do jiného najdete ZDE . Ale ve PhotoFiltre se toho dá dělat samozřejmě daleko víc ... Například efektním rámečkem "osvěžit" obrázek

CO POTŘEBUJEME:

Program PhotoFiltre, který je ke stažení zdarma například KLIK.

JAK NA TO:

- otevři si program PhotoFiltre
- v něm si poklepáním na ikonku "složky" otevři obrázek, který chceš ozdobit rámečkem
vložení obrázku
Já použiju tento:
J.M

Jak na hru The Sims 2 (CHEATY)

16. července 2008 v 18:04 | DENI |  Návody

CHEATY DO THE SIMS 2


Pro fandy The Sims 2 jsem se pokusila dát dohromady přehled nejpoužívanějších cheatů. Upozorňuji, že všechny nemám odzkoušené!!! Doporučuji hru ULOŽIT před tím, než vyvoláte cheatovací řádek!!!
* pár rad:
- cheatovací řádek vyvoláte stisknutím klávesové zkratky: ctrl+shift+c
- nahoře se vám objeví řádek, do kterého vepíšete určitý cheat
- cheat, který obsahuje závorku a v ní několik možností na výběr se píše bez závorky s jednou z možností (např. chci použít cheat boolprop locktiles [true/false], kterým se dá umístit podlaha i na cestu → do cheatovacího řádku napíšu :boolprop locktiles false)
- cheat potvrďte stisknutím klávesy "enter"
- cheatovací řádek vypnete stisknutím klávesy "esc"
* a ještě jedna rada, pokud máte v PC vylepšený kurzor například programem Stardock CursorXP, tak vám cheatovací řádek ve hře nepůjde vyvolat !!! Takže, před spuštěním hry si musíte přepnout kurzor do klasického vzhledu

Kaching
Přidá 1 000 §
MotherlodePřidá 50 000 §
MoveObjects [on/off]
Pohybujete s objekty, u kterých to jinak není možné.
*Vypíná půdorysné omezení při umisťování objektů v režimu nákupu a výstavby. Vypíná omezení nástroje Ruka při práci s používanými objekty nebo objekty, které za normálních okolností nelze přemísťovat. Při použití tohoto kódu může docházet k problémům s herními prvky, hledání cest, generování a manipulaci se skrytými objekty atd. Pozor, tento kód umožňuje odstraňovat objekty, které za normálních okolností odstranit nelze, například Simíky, poštovní schránky a popelnice. Odstraníte-li tyto objekty, neexistuje způsob, jak je pak vrátit zpět, proto buďte opatrní!
Aging [on/off]
Zapne/vypne stárnutí
*Může dojít k narušení herní rovnováhy a malý simík pak již nikdy nevyroste
boolProp snapObjectsToGrid [true/false]Objekty je možné umístit mimo ukotvenou síť
boolprop constrainFloorElevation [true/false]Zvedne/sníží zem i s objekty nebo stavbou
boolProp simShadows [true/false]Zapne/vypne stíny Simů
StretchSkeleton [napiš číslo]Velikost Sima (2.0 dvojitá velikost, 0.5 poloviční)
intProp censorGridSize [napiš některé z čísel 0 - 8]odstranění cenzurních čtverečků [ 0=úplné odstranění ]
boolProp displayPaths [true/false]True =Uvidíte cestu, kam kráčí váš Sim
faceBlendLimits [on/off]Při vytváření potomka v CAS neplatí dědičnost
boolProp constrainFloorElevation [true/false]Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem
Autopatch [on/off]Pomocí tohoto kódu můžete znovu zapnout zobrazování upozornění, pokud je k dispozici aktualizace hry Sims 2.
*Použijte příkaz Autopatch on a přejděte do prohlížeče vlastního obsahu (malé tlačítko se sněhovou vločkou v sousedství). Je-li k dispozici aktualizace, zobrazí se dotaz, zda ji chcete stáhnout
helpvypíše všechny cheaty
help [ jméno cheatu]vypíše informace o daném cheatu
exitzavře cheatovací okno

Pets cheaty ↓

boolprop ControlPets [on/off]Umožní vám přímo ovládat své mazlíčky, ale nemůžete rušit akce z fronty
boolprop PetActionCancel [true/false]Umožní rušení akcí ve frontě vašich mazlíčků
boolprop DisablePuppyKittenAging [true/false]Zapne/vypne stárnutí štěňat a koťat
boolprop ShowCatalogePFlags [true/false]V rozšířeném náhledu na položky v nákupním/stavebním módu se bude zobrazovat štítek datadisku, se kterým se do hry dostaly
boolprop PetsFreeWill [true/false]Mazlíčci nebudou utíkat od majitele
DeleteAllAwningsOdstraní z pozemku markýzy
DeleteAllFencesOdstraní z pozemku ploty
DeleteAllHalfWallsOdstraní z pozemku poloviční zdi
DeleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs]Odstraní z pozemku dveře, okna nebo schody
DeleteAllWallsOdstraní z pozemku stěny
IndividualRoofSlopeAngle [15/75]
Umožní úpravy sklonu jednotlivých střech na pozemku

Open for Business cheaty↓

Sethour [0-23]Změní čas ve hře
Plumbbobtoggle [on/off]Vypne zobrazování "diamantu" nad hlavou Sima
Forcetwins (pro vybranou těhotnou Simku)Simka porodí dvojčata
AddneighbortoFamilycheat [on/off]Umožňuje interakci, pomocí které můžete do rodiny přijmout neovladatelné Simy
klávesová zkratka: Ctrl + Alt (nezadává se do cheatovacího řádku!!!)Umožní umístit na jednu část zdi více závěsných objektů

Nightlife cheaty↓

setLotLightingFile [název_souboru]Používá se k vytvoření zvláštního osvětlení pozemku.Umožňuje hráči vytvořit nový soubor osvětlení s vlastními hodnotami osvětlení pozemku
agesimscheat onAktivuje zabránění stárnutí při klepnutí na jiné Simíky se stisknutou klávesou Shift
aspirationLevel [0 - 5](pro vybraného Simíka)
Udělí vybranému Simíkovi velký počet aspiračních bodů
lockAspiration [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zastaví pokles a nárůst aspirace
maxMotives(pro všechny Simíky na pozemku)
Maximalizuje ukazatele motivace všech Simíků, kteří se nacházejí na pozemku
motiveDecay [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Spustí nebo zastaví pokles motivace
boolprop allObjectLightsOn [true/false]Světla zůstanou stále rozsvícená, i když nejsou používána
familyfunds JMÉNO SUMAPřidělí rodině na úrovni sousedství peněžní částku
roofslopeangle [15 - 75]Úprava sklonu všech střech na pozemku
showHeadlines [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zapne/vypne zobrazení všech myšlenkových bublin typu ++/--
unlockCareerRewards(pro vybraného Simíka)
Aktuálně vybraný Simík získá přístup ke všem speciálním předmětům za odměnu v kariéře

Univerzitní cheaty↓

changeLotZoning [residential/community/greek/dorm/secretsociety]Změní typ na požadovaný druh pozemku:
residential - rezidenční
community - obecní
greek - řecký dům
dorm - kolej
secretsociety - tajný spolek
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false]Otáčí objekty o 45 stupňů (pro otáčení použijte šipky < a >)
setHighestAllowedLevel [číslo]Můžete postavit více pater
boolProp dormSpecificToolsDisabled [true/false]Zapne stavební a nákupní nástroje na koleji

Pozemkové cheaty ↓

boolprop lotWater [true/false]False - znamená odstranění vody na pozemcích
boolprop lotTerrainPaints [true/false]False = odstraní zemskou texturu na pozemcích
boolprop showFloorGrid [true/false]Vypnutí čtvercové sítě v módu stavění a nákupu
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false]True = objekty se zobrazí pouze v úrovni, kde je daný Sim a pokud je toto poschodí vybráno
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = vidíte jen patro, ve kterém je právě vybraný Sim
boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false]Zapne/vypne zrcadlení
boolprop locktiles [true/false]False = můžete umístit podlahu i na silnici
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = stěny nebudou "vykousnuté" pro vybraného Sima
boolProp guob [true/false]False = odstraní stíny u vnitřních objektů
boolprop objectShadows [true/false]False = odstraní stíny u venkovních objektů

Cheaty pro sousedství ↓

deleteAllCharactersVymaže všechny postavy v sousedství
TerrainType [desert/temperate]Přepíná mezi pouští a normálním terénem
boolprop displayNeighborhoodProps [true/false]False = nezobrazí doplňky v sousedství (jako např. kameny a věže)
nhdregiontype desert [desert/concrete]Typ terénu na konkrétním místě
terraintype [desert/concrete]Typ terénu
boolProp carsOnRight [true/false]Auta jezdí vpravo nebo vlevo
boolprop nhoodWaterReflection [true/false]Zapne/vypne zrcadlení vody v sousedství
boolprop ShowLotPackageFilename [true/false]Zapne/vypne zobrazování názvů pozemků
boolprop carsCompact [true/false]True = auta na silnicích jsou detailnější
boolprop lotTerrainLighting [true/false]False = pozemky nebudou podsvícené, když na ně najedete myší
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false]False = nezobrazí mosty
boolprop displayLotImposters [true/false]False = nezobrazí stavby na pozemcích
boolprop displayNeighborhoodWater [true/false]False = nezobrazí vodu
boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false]False = nezobrazí stromy a květiny
boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false]False = nezobrazí silnic